NOK Sør-Vest (Lavterskel hjelpetilbod og fagressurs om seksuelle overgrep)

Kven kan få hjelp?

Senteret sitt mål er å gi incest- og overgrepsutsette personar, samt foreldre og føresette til overgrepsutsette born, støtte og veiledning. NOK Sør-Vest gir hjelp til utsette, pårørande og fagpersonar, og skal aktivt drive førebyggande arbeid og opplysningsverksemd.


Me kan tilby

  • Individuelle samtalar
  • Gruppesamtalar
  • Sosiale tilbod


Korleis komme i kontakt

Gardsenteret, 2.etasje
Nygårdsvegen 6
5515 Haugesund

Telefon:  51 97 19 00
Telefontid:        måndag kl. 10.00 – 14.00
                           tysdag kl. 12.00 – 14.00
                           onsdag kl. 10.00 – 17.00
                           torsdag kl. 10.00 – 14.00
                           fredag kl. 10.00 – 14.00 

mobil: 926 57 203 (kun sms)
E-post: post@nok-sorvest.no

Meir informasjon

NOK Sør-Vest