NOK Sør-Vest (Lavterskel hjelpetilbod og fagressurs om seksuelle overgrep)

Kven kan få hjelp?

Senteret sitt mål er å gi hjelp til sjølvhjelp til personar som har vore utsett for incest eller andre seksuelle overgrep. Senteret har ei nedre aldersgrense på 16 år, og er open for begge kjønn. NOK Sør-Vest gir hjelp til pårørande, og skal aktivt drive førebyggejande arbeid og opplysningsverksemd.


Me kan tilby

  • Individuelle samtalar
  • Sjølvhjelpsgrupper
  • Ulike gruppetilbod og temakveldar


Korleis komme i kontakt

Helsehuset i Haugesund
Sørhauggaten 111 (3.etasje)

Me held ope     
onsdag kl 10 00 – 15 30
torsdag kl 10 00 – 18 00
fredag kl 08 00 – 14 00

Telefon:  51 97 19 00
Telefontid         
måndag kl. 10.00 – 14.00
tysdag kl. 12.00 – 14.00
onsdag kl. 10.00 – 14.00
torsdag kl. 10.00 – 17.00
fredag kl. 10.00 – 14.00

mobil: 926 57 203 (kun sms)
E-post: post@nok-sorvest.no

Meir informasjon

NOK Sør-Vest