NOK Sør-Vest (Lavterskel hjelpetilbod og fagressurs om seksuelle overgrep)

Kven kan få hjelp?

Senteret sitt mål er å gi hjelp til sjølvhjelp til personar som har vore utsette for incest eller andre seksuelle overgrep. Senteret har ei nedre aldersgrense på 16 år, og er open for begge kjønn. NOK Sør-Vest gir hjelp til utsette, pårørande og fagpersonar, og skal aktivt drive førebyggejande arbeid og opplysningsverksemd.


Me kan tilby

  • Individuelle samtalar
  • Gruppesamtalar
  • Sosiale tilbod


Korleis komme i kontakt

Helsehuset i Haugesund
Sørhauggaten 111 (4. etasje)

Me held ope:     Partalsveker       måndag kl. 09.00 til 14.00

                           Oddetalsveker  onsdag kl. 10.00 – 15.30
                                                      torsdag kl. 10.00 – 18.00
                                                      fredag kl. 08.00 – 14.00


Telefon:  51 97 19 00
Telefontid:        måndag kl. 10.00 – 14.00
                           tysdag kl. 12.00 – 14.00
                           onsdag kl. 10.00 – 17.00
                           torsdag kl. 10.00 – 14.00
                           fredag kl. 10.00 – 14.00 

mobil: 926 57 203 (kun sms)
E-post: post@nok-sorvest.no

Meir informasjon

NOK Sør-Vest