Vald og overgrep

Alarmtelefonen for barn og unge 

Ein gratistelefon for barn og unge som er utsette for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar også henvendingarpå chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymret for born kan ogs ta kontakt.

Alternativ til vald 

Eit tilbod til

  • Vaksne som har utøvd vald mot partner/ekspartner eller born
  • Vaksne som har blitt utsatt for vald frå partner/ekspartner
  • Born og unge i alderen 5-18 år som har opplevd vald i familien

Krisesenteret 

Tilbod til personar som er utsett for vald eller truslar om vald i nære relasjonar

Døgnopen telefon: 52 72 98 84
E-post: post@krisesentervest.no

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Kontakttelefon: 51 97 19 00 er open

Måndag kl. 10.00
Tysdag kl. 12.00
Onsdag kl. 10.00 – 14.00
Torsdag kl. 10.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 14.00

Vern for eldre 

Kontakttelefon: 800 30 196 er open mandag – fredag kl. 09 og 15

Vold og overgrepslinjen 

Kontakttelefon: 116 006  er døgnopen