Sjølvmord/sjølvskading

Landsforeininga for etterlatte ved sjølvmord

LEVE sitt formål er å støtte etterlatte og berørte ved sjølvmord, og å bidra til å førebygge sjølvmord gjennom åpenhiet, opplysningsverksemd og politisk arbeid.

Vil du vite meir eller treng du nokon å snakke med?

Kontakttelefon: 926 69 115  

E-post: leverogaland@gmail.com

Telefonen er ikkje open heile døgnet. Legg igjen ein beskjed eller skriv ein sms så vil me ta kontakt.

Landsforeiningen for førebygging av sjølvskading og sjølvmord

Kontakttelefon: 955 20 848 måndag til torsdag kl. 12-20 søndag kl.16-20

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging