Pårørande

 

Barn og unge pårørende

Kontakttelefon 90 90 48 48 open

Måndag kl 12 – 19

Tysdag, onsdag og fredag kl 12 – 15

Torsdag kl 09 – 15

Landsforeininga for pårørande innan psykisk helse

Tilbod til deg som er pårørande til ein som er psykisk sjuk.

Nasjonal rådgjevingstelefon for pårørande 22 49 19 22 er open måndag – fredag kl 10 – 15                                                         tysdag kl 11 – 19