Kjønn og kjønnsidentitet

FRI 

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold sitt hovudmålet er at alle skal kunne leve eit likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå diskriminering, og ha tilgang til eit positivt sosialt miljø

Telefon: 23 10 39 39

E-post: rogaland@foreningenfri.no

Homofiles ungdomstelefon

Ungdomstelefonen er eit tilbod til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, kjensler, forelsking, aktivitetstilbod eller sikrare sex.

Telefon- og chatvaktene har teieplikt, og alle som tek kontakt kan vere anonyme.

Ungdomstelefonen 400 00 777 er open søndag - torsdag kl. 18.00 – 22.00.

Opningstider chat: søndag-torsdag 18.00-22.00

Chat om kjønnsidentitet 

Svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet