Barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111 er ein gratistelefon for barn og unge som er utsette for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar også henvendingar på chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymra for born kan også ta kontakt.

Barn og unge pårørende 

Kontakttelefon 90 90 48 48 open måndag tysdag, onsdag og fredag kl 12 – 15 - torsdag kl 09 – 15

Røde Kors

 

Kors på halsen

Kors på halsen 800 33 321 er eit gratis og anonymt samtaletilbod der barn og unge kan snakke om det dei har på hjartet. Tilbodet er ope måndag - fredag kl. 14 - 22.

Du kan også chatte eller skrive mail

Ung.no

Staten si informasjonsside til ungdom gir deg informasjon om dine rettar, muligheiter og plikter.

Vaksne for born

Telefon: 23 10 06 10 / 810 03 940

Epost: vfb@vfb.no

Opningstidene varierer avhengig av ukedag, helligdagar, m.m. Den beste måten å finne Voksne for Barn (Bekymringstelefonen) er difor å ta kontakt direkte på telefon eller epost.