Kontaktinformasjon

 

Opningstider:
Tysdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-15.00
 

Telefontid:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 13.00-14.00
Kontakt oss:
Bokn legekontor
Boknatunvegen 39
5561 Bokn

Tlf. 52 75 25 40  

Besøk oss:
Bokn legekontor
Boknatun, 2. etasje ved sida
av helsestasjonen. Inngang oppe,
rett inn til høgre.