Frå 1. september 2015 erstattast legevaktsamarbeidet med Sveio og Tysvær med eit nytt samarbeid der også Haugesund og Utsira kommunar deltek

Frå 1. september 2015 opprettast det eit nytt landsdekkande telefonnummer til legevakt.

 

 

Opningstider:
Tysdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-15.00
 

Telefontid:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 13.00-14.00
Kontakt oss:
Bokn legekontor
Boknatunvegen 39
5561 Bokn

Tlf. 52 75 25 40  

Besøk oss:
Bokn legekontor
Boknatun, 2. etasje ved sida
av helsestasjonen. Inngang oppe,
rett inn til høgre.

 

 

 

 

Nasjonalt legevaktnr. er 116 117. Uansettt kvar du er i landet vil du bli sett over til den nærmaste legevaktsentralen, basert på fasttelefonen du bruker eller basestasjonen mobiltelefonen din bruker når du ringer.