Helsestasjonen informerer

Klikk for stort bileteHelsestasjon- og skulehelsetenesta er tilbake til tilnærma normal aktivitet i tråd med nasjonale faglege retningslinjer for helsestasjons- og skulehelsetenesta og følger nødvendige smitteverntiltak.

  • Personer med symptom på sjukdom skal ikkje koma på helsestasjon eller skulehelsetenesta.
  • Det er ønskeleg at de avtalar tid på førehand. (Me vil helst unngå drop-in timar, men ta kontakt på sms/tlf. så får du time på kort varsel).
  • Skuleelevar blir kontakta for oppfølging, men kan og kontakta helsesjukepleiar sjølve slik dei er vande med.
  • Unngå å ta med søsken på konsultasjon. Unntak er når foreldre ikkje kan koma utan å ta med søsken, og dei må være symptomfrie.
  • Hugs handvask når de kjem og når de går.

Helsesjukepleiar Henriette er tilgjengelig på telefon dagleg:

Mob. 93 85 14 09