Coronavirus - fakta , råd og tiltak - oppdatert pr 12/3

Klikk for stort bileteNytt coronavirus - fakta, råd og tiltak Foto: CDC, Alissa Eckert Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille.

Oppdatert 12. mars 2020

Av kommuneoverlegene/smittevernslegene i Karmøy, Tysvær, Haugesund, Bokn, Sveio: Katrine Marie Haga Nesse, Martin Eikrem, Deniz Tekin, Mariann Eintveit Lie, Jostein Helgeland, Jan Schille og Ståle Andreassen.

Bokn Sanitesforening har i samarbeid med Bokn kommune oppretta eit hjelpetilbod for å bistå personar i heimekarantene/heimeisolasjon.

Bruk 2 minutt og hjelp til med å kartlegge smitte!

I dag, måndag 23. mars er det oppretta ein kommunal kontakttelefon for råd, rettleiing og samtale for born, unge og foreldre i Bokn kommune.

Vi har kjennskap til at det framleis oppheld seg personar frå andre kommunar i fritidsbustader i Bokn, og vil sterkt oppmoda dei til å retta seg til dei reglar som er gitt frå staten, sjå lenke nedanfor.

Av ordførar Osmund Våga

Regjeringen innfører forbod mot å overnatta på fritidseigedom utanfor eigen kommune.

Det er i dag 1 veke sidan dei omfattande smitteverntiltaka vart innførte. Mange har tilpassa seg ein ny og uvant kvardag.

Med intensjon om å ha felles regelverk i kommunane, er det med små justeringar nyleg vedtatt forskrift om tiltak for å førebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19).

Servicetorget på Boknatun kan ikkje ta i mot telefonar kl. 09:00 - 10:00 pga. møteverksemd. Dette gjeld alle arbeidsdagar.

Felles sjukeheim i Sveio for koronasmitta med behov for institusjonsplass (totalt 28 stk.), vil vera operativ frå og med fredag 20. mars.