Smittestopp-appen

fhi.no I desse dagar sender FHI ut over 4 millionar sms'ar der dei oppfordrar deg til å lasta ned Smittestopp-appen. 

Koronavirusvaksine

Det blir drop-in for covid-vaksine onsdag 19. januar kl. 16:30-18:00 på Bokn legekontor.

 

Kommunane Tysvær, Sveio og Bokn sitt felles testsenter i Aksdal, har frå veke 1 i 2022 fått nye telefontider.

Koronavirusvaksine

Informasjon pr. 17.12.21 frå vaksineteamet om Covid-vaksinering.

Koronavirusvaksine

Foreldre med born med alvorleg grunnsjukdom blir bedne om å ta kontakt med fastlege med tanke på tilvising til regional vaksinering (Haugesund).

Koronavirusvaksine

SISTE: I tillegg til onsdag 15. des. kl. 16.30 - 19.00, blir det også Drop-in tysdag 21. des. kl. 16.30 - 18.00. Ikkje vaksinering i romjula.

Bilde frå regjeringen.no

Frå midnatt, natt til 15. desember innfører regjeringa strengare nasjonale tiltak for å avgrensa smitten. Tiltaka gjeld inntil vidare i fire veker.

Ut frå smittesituasjonen er det naudsynt å setje inn strengare tiltak for å bremse smitten ytterlegare blant barn og unge.

Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille.

Koronavirusvaksine

Onsdag 15.12.21 er det drop-in vaksinering for dei over 45 år, kl. 16.30 – 19.00 på Bokn legekontor.

 

Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille pr. 8. desember 2021.