Skulehelseteneste

Skolehelsetjenesten ved Bokn skule

Alle barn og unge i norske kommuner har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

I Bokn er det Henriette S. Lindanger som er skolehelsesøster. Skolehelsetjenesten er ofte et bindeledd mellom skolen og familien.

Som en del av Barne- og familietjenesten tiltak, samarbeider helsesøster med mange ulike faggrupper etter behov.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Støttesamtaler (til elever som opplever vanskeligheter på skolen eller i familien, for eksempel ved mobbing, sorg, vennskap, etter en skilsmisse eller ved sykdom i familien og samtaler vedrørende psykisk helse)
  • Veiledning til foreldre og lærere
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesøster deltar fast på møter i tverrfaglig gruppe for barn og unge( fagteam)
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  •  Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

 

Helsesøster benytter lege etter behov og ønske og kan også hjelpe til med å formidle kontakt med andre hjelpeinstanser, for eksempel fastlege, psykisk helsetjeneste, fysioterapeut, PPT, barnevernstjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Helsesøster i Bokn har i tillegg videreutdanning på psykososialt arbeid for barn og unge- og har dermed mye kompetanse på barns psykiske helse.

Hvis du har flyttet ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon eller skolehelsetjeneste, slik at journalen til barnet ditt blir sendt til helsesøster ved den skolen barnet nå tilhører.

Både barn og voksne er velkomne til å kontakte helsesøster hvis det er noe de lurer på.

Helsesøster har kontor på Boknatun hver dag fra 08.30-15.30. Jeg har ikke fast trefftid på skolen, men er innom skolen flere ganger per uke og er fleksibel og lett å komme i kontakt med.

Kontaktinfo:
mail: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

Tlf: 52752543/ 93851409.

Program for skolehelsetjenesten 2015/2016

2 klasse:

- Vaksine (høst):   I 2 klasse(høst) blir alle elever innkalt til helsesøster for vaksinering + samtale. Foreldrene er med.

3 klasse:

- Vekt og høyde (vår)

6 klasse:

-vaksine (høst)6 klasse:

-undervisning om pubertet

7 klasse:

-vaksine for jenter x 3.

8 klasse:

-Individuelle samtaler med eller elever og helsesøster ( Tema: trivsel, kosthold, hjemmeforhold..) (høst)

-vekt og høyde

9 klasse:

-Undervisning om seksualitet(vår)

10 klasse:

 -vaksine( vår)

I tillegg kan helsesøster benyttes innenfor ulike temaer i undervisningen:

1 klasse:

- Hva er følelser?

2 klasse:

-Vaksinasjon- hva er det?

- Kosthold: sunt/usunt

-Sanser

3 klasse:

- Undervisning om helse og egenomsorg (vennskap, hygiene, kosthold..)

4 klasse:

-Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse.

-Barnesykdommer

5 klasse:

-kropp/ kosthold/ fysisk aktivitet

6 klasse:

-Undervisning om vold (se film + undervisningopplegg).

7 klasse:

-Ulike familieformer / kjønnsidentitet.

- Rusmidler

Ungdomstrinnet:

- Undervisning om spiseforstyrrelser

-Undervisning om psykisk helse

Publisert 29.06.2018
Bilde, HPV-vaksine

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Publisert 15.06.2017

På Kors på halsen kan barn og unge opp til 18 år prata med eller skriva til vaksne som er frivillige i Røde Kors. Sommarope måndag-fredag kl. 16-22.