Helsestasjon Bokn kommune

Bokn helsestasjon er plassert på Boknatun i 2 etasje, ved siden av legekontoret. Helsestasjon er åpen hver dag. Kontaktinfo: 52752543 / mobil 93851409.Helsesøster:

Henriette Lindanger. Helsestasjonslege: Jan Schille. 

Helsestasjon er et gratis helsetilbud for alle barn 0-5 år og deres familier.  Alle barn følger et fast program ved helsestasjonen som er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale faglige retningslinjer. Helsesøster har det faglige ansvaret for de faste kontrollene. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses dette individuelt. Helsestasjonen har et nært samarbeid med mange ulike faggrupper.

Helsestasjon har som mål og fremme god helse blant barn

For å oppnå dette tilbyr vi:

 • Regelmessige helseundersøkelser hos helsesøster og lege. Helseundersøkelsene er et viktig bidrag i å avdekke evt avvik i helse og utvikling, men de er dessverre ikke finmasket til å fange opp alt. Dere vil derfor oppleve at vi relativt ofte spør om deres vurdering av barnets helse og utvikling. Det er viktig at dere gjør oss oppmerksom på endringer eller symptomer som bekymrer.
 • Informasjon om temaer som påvirker barns helse.
 • Veiledning om helse, utvikling og oppdragelse ut i fra behov og ønske fra foreldre.
 • Henvisning til annet hjelpepersonell ved behov; for eksempel; fysioterapi, sykehus, psykisk helsetjeneste, barnevernstjenesten.
 • Vaksinering etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet

Mandager har vi helsekontroller for de minste og da er lege tilgjengelig for helsestasjonen.

Nyfødte:

Helsestasjonen får tilsendt fødselsmeldinger fra sykehuset og tar kontakt med tilbud om hjemmebesøk.

Dere kan også ringe helsestasjonen ved spørsmål om:

 • Amming
 • Morsmelkerstatning
 • Urolig barn
 • Sykt barn 

Oversikt over faste kontroller 0-5 år ved helsestasjonen

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 6 uker helsesøster og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 4 måneder helsesøster
 • 5 måneder helsesøster, vaksine
 • 6 måneder helsesøster og lege
 • 7/8 måneder helsesøster,
 • 8/9 måneder helsesøster
 • 10 måneder helsesøster,
 • 12 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesøster, vaksine
 • 18 måneder helsesøster
 • 2 år helsesøster og lege
 • 4 år helsesøster
 • Førskoleundersøkelse helsesøster og lege

Du er velkommen til å ta kontakt med helsesøster når som helst dersom du er bekymret for, eller i tvil om barnets helse eller utvikling.

 

Publisert 05.07.2018

Helsestasjonen er stengt frå 10. juli og fram til 6. august.

Publisert 29.09.2017
Kreftsjekken.jpg

Publisert 27.05.2015

 

LUS er et insekt uten vinger som kan variere i farge (grå, rødbrune eller svarte). Den kan ikke hoppe eller fly, men kravler- fra hode til hode.

Publisert 27.05.2015

Helsestasjonen for ungdom holder til i Haugesund på Markedet og er et interkommunalt tilbud for ungdom 13-20 år.

Åpningstid: mandag og torsdag kl. 15.00 - 17.00

Tlf: 52 74 41 09

 

Publisert 27.05.2015

Noen såkalte "tommelfingerregler" er greie å forhalde seg til når det gjeld sjuke barn i barnehagen.