Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning eller å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø. Ønsker du en gratis objektiv energianalyse av din bolig på nett? Energiberegningen er enkel å bruke.

Her vil du raskt få svar på hvilke energitiltak som lønner seg mest i nettopp din bolig! Portalen fungerer som din lille hjelper og gjør det enklere for deg å finne det riktige tiltaket når valget står mellom store og små energitiltak.

-Energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen

 

Kommunekart 

 

Kommune har til ei kvar tid eit omfattande planarbeid på ulike hald. På denne sida finn de eit oversyn over vedtekne planar, planar som er ute på høyring og planar som er under arbeid.

I kartmodulen GisLine, også kjend som Fonnakart, og Kommunekart ligg alle reguleringsplanane synlege. Desse kan ein få detaljerte opplysningar om ved å bruke innebygde funksjonar i karta, sjå lenker.

Under menypunktet 'Vedtekne arealplanar' finn de eit samla oversyn over planar med tilhøyrande dokument.

For andre typar kommunale planar, sjå dei einkilde tenestene.

Areal, grenser, bebyggelse og alle andre fysiske forhold ved eiendommen er registrert i matrikkelen. Tinglyste rettigheter, som for eksempel registrert eier og pant, er registrert i grunnboka. Eiendommens planstatus, det vil si hva eiendommen lovlig kan utnyttes til, er registrert i planregisteret.

Denne informasjonen er henta frå Kartverket sine sider, les meir her.