Skjema for byggesak i Bokn kommune

Kommunen har eigne skjema for byggesak, t.d. søknad om dispensasjon. Dette er den raskaste vegen for å få registrert ei sak i kommunen sitt sakshandsamingssystem. Me oppmodar alle til å bruke desse skjema dersom dei dekker behova til søknaden. De finn skjema under sjølvbetjening eller ved å følgje denne lenka.

Dersom de ikkje finn eit skjema i søknadssenteret som høver til det de skal søke om kan ein bruke skjema frå desse tenestene: