Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av en garasje eller en hagebod på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for behandling av søknad.

Dir for byggkvalitet.jpg

 

Svaret kan du finne i oppdatert vegvisar frå Direktoratet for byggkvalitet.

Nye byggereglar trådde i kraft 1. juli 2015. Dersom du skal bygge kan du blant anna bruke 12 informasjonsblad frå Norsk kommunalteknisk forening (NKF). Her kan du finne rettleiing og informasjon. Informasjonsblada finn du her.

(Denne teksten er omsett frå nettstaden til DiBK)

Login for redigering