Kunngjering

Klikk for stort bilete

Handsamingsavtale på bygge-, delings- og plansaker mellom Bokn kommune og Karmøy kommune.

Bokn kommune har med verknad frå 1. september 2017 gjort avtale om at Karmøy kommune tek over all handsaming av nye bygge-, delings- og plansaker. Saker og andre dokument, knytt til desse, skal sendast til Karmøy.

Spørsmål skal stillast til servicetorget eller til aktuell sakshandsamar i Karmøy. Utlevering av kart, nabolister og anna blir og gjort frå Karmøy.

Skjemaportal

 
Besøksadresse: Servicetorget
  Rådhuset i Kopervik
  Statsråd Vinjesgate 25
   
Postadresse:  Karmøy kommune
  Postboks 167
  4291 Kopervik 
   
E-post:   boknmottak@bokn.kommune.no
   
Telefon: Sentralbord:    52857500
  Servicetorg:    52857510

Unngå/reduser uheldige situasjonar der det blir bygd i strid med forskrifter om avstand til elektriske anlegg.

Karmøy kommune har laga ei startside for deg/dykk som skal sende byggesøknadar. Her finn ein rettleiingar, skjema og informasjon ein treng innan ein eventuelt tek kontakt med sørvistorget i Karmøy. Sida finn ein her