Velkommen til søknadssenteret

Her finn du eit oversyn over skjema som er tilgjengelige for deg som innbyggar i Bokn kommune. Elektroniske skjema kan du fylle ut i nettlesaren og sende inn direkte. Papirskjema må skrivast ut og sendast til kommunen.

Bokn kommune tilrår at ein loggar inn via IDporten med MinID/BankID/ Buypass/Commfides når ein sender inn skjema elektronisk.