Røysteseddel

Klikk for stort bileteRøysteseddel

Korleis endrar eg på røysteseddelen?

Røysteseddelen avgjer kva parti du røyster på. Hvis du vil vere med på å påvirka kven av kandidatane som blir valde inn for partiet, må du endra på røysteseddelen.

Det er opp til deg om du vil endra på røysteseddelen (se veiledning under).Hvis du ikkje endrar, røyster du på kandidatane i den rekkefølgen dei står på røysteseddelen.

For at endringane du gjør på røysteseddelen skal få betydning ved valoppgjeret, må endringane ved same kandidatnavn gjeras av meir enn halvparten av dei veljerane i fylket som har gitt partiet/gruppa si røyst.

 

 

hvordan endrer du pa stemmeseddelen - Klikk for stort bilete

Er det mogleg å røyste blankt?

Det er mogleg å røyste blankt. I kvart vallokale finnes blanke røystesedler som skal brukast til dette. Ved opptelling av røystesedlane i kommunane, vil ikkje blanke røystresedler tellje med, men valstatistikken vil vise kor mange som har røysta blankt.