Informasjon om listeforslag til Kommunevalet 2019

Klikk for stort bilete

Frist for å levere inn listeforslag til valstyret er mandag 1. april kl 12.00. Listeforslaget er levert når det er kommet inn til kommunen. Det vil si at det ikkje held at det er poststempla denne dagen.

 

Listeforslag sendes til:

 

Bokn kommune

Boknatunvegen 37

 

5561  Bokn

Listeforslaget kan også sendast på e-post til post@bokn.kommune.no eller gro.sorensen@bokn.kommune.no. Dersom listeforslaget blir sendt på e-post må original dokumenter med underskrifter sendast i posten, eller leverast snarast etter 1. april.

Fristen for å trekkje tilbake eit listeforslag er 23. april kl 12.00.

 

Krav og begrensningar til listeforslaget

  • Overskrift som viser hvilket parti lista kjem frå
  • Minst 7 kandidatar og maksimalt 35 kandidatar
  • Inntil 6 kandidatar kan gis eit stemmetillegg. Desse skal stå fyrst på lista, med utheva skrift (fet skrift, kursiv eller store bokstaver)
  • Kandidatanes fornavn, etternavn og fødselsår. Dersom partiet velgjer å ta med stilling/og eller bustad, må dette gjerast for alle kandidatane på lista
  • Alle kandidatane må være valbare seinest på valdagen
  • Lista må være underskrevet av to styremedlemmer i partiets lokallag

 

Partier som ikkje er registrert frå før

Die som skal stille nye lister eller etablera nye partier må samla 300 underskrifter som stetter initiativet. Vi oppfordrer desse partia til å ta kontakt med Servicetorget for veiledning til innlevering av listeforslag.

 

Spørsmål

Har du spørsmål eller treng rettleiing som gjeld listeforslag, kan du ta kotakt med Servicetorget ved Gro A. Sørensen på e-post gro.sorensen@bokn.kommune.no, eller telefon 5275 25 10.

 

 Les mer om listeforslag på valgdirektoratet.no