topleft topright
 

Utval

 
 
Her ser du ei oversikt over alle utval i kommunen. Dersom du trykker på eit utval, får du opp ei liste over alle politikarar i dette utvalet. Du kan trykke på overskriftane 'Parti' og 'Namn' for å endre sorteringskriterie.
 
bottomleft bottomright
Utval
UtvalVis
ViltnemndaMøter
ValstyretMøter
TilsetjingsutvalMøter
Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemmaMøter
Samarbeidsutval for barnehagenMøter
SamarbeidsutvalMøter
Sakkunnig takstnemd etter eigedomskattelovaMøter
OmstillingsutvaletMøter
KommunestyretMøter
FOUMøter
ForvaltningsstyreMøter
FormannskapetMøter
EldrerådetMøter
Delegert rådmannskontoretMøter
ByggeskikkprisjuryMøter
Brukarråd psykisk helseMøter
ArbeidsmiljøutvalgetMøter
17. mai komiteMøter
 
 
Login for redigering