Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.
Clear
  • Boknatunvegen 37, 5561 Bokn
  • Tlf 52 75 25 00
  • Fax 52 75 25 15
  • E-post
  • Kommunenr. 1145
  • Organisasjonsnr 964 979 723