topleft topright
 

Utval

 
 
Her ser du ei oversikt over alle utval i kommunen. Dersom du trykker på eit utval, får du opp ei liste over alle politikarar i dette utvalet. Du kan trykke på overskriftane 'Parti' og 'Namn' for å endre sorteringskriterie.
 
bottomleft bottomright
Utval
UtvalVis
17. mai komiteMøter
ArbeidsmiljøutvalgetMøter
Brukarråd psykisk helseMøter
ByggeskikkprisjuryMøter
Delegert rådmannskontoretMøter
EldrerådetMøter
FormannskapetMøter
ForvaltningsstyreMøter
FOUMøter
KommunestyretMøter
OmstillingsutvaletMøter
Sakkunnig takstnemd etter eigedomskattelovaMøter
SamarbeidsutvalMøter
Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemmaMøter
TilsetjingsutvalMøter
ValstyretMøter
ViltnemndaMøter
 
 
Login for redigering