Informasjon til innbyggjarane frå ordførar Osmund Våga.

Veljerar som ikkje har mogelegheit for å komme seg til eit stemmelokale, enten under førehandsstemmeperioda eller på valdagen kan be om å få stemme heime.

 

 

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval.  Det er kommunen som har ansvar for å avvikle disse vala. 

 

 

Bokn kommunestyre held møte tysdag 24. april 2018 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun

Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg., Boknatun.

Ordførarklubba på blå botn.

 Bokn seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 23. januar 2018 kl. 17.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

Bokn formannskap held møte tysdag 23. januar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg. Boknatun. 

Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 24. januar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

 Bokn formannskap held møte tysdag 9. januar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

Bokn kommunestyre held møte tysdag 12. desember 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun.