I Bokn kommune er opningstida valdagen 13. september 2021 frå kl. 09:00 til kl. 20:00.  Vallokalet er Bokn Arena - idrettshallen.

Det blir høve til å førehandsrøyste på Bokn sjukestove torsdag 9. september 2021 frå kl. 10:30 til kl. 11:30 for bebuarar, tilsette og besøkande.

Røyste heime har du krav på å få gjere dersom du er for sjuk til å komme deg til røystelokalet. Du kan få røyste heime fram til og med fredag 10. september.

Hugs - førehandsrøysteperioda har starta og varer til og med 10. september 2021.  Er du student eller skal opphalde deg utanfor kommunen på valdagen? 

Førehandsrøystinga til Stortingsvalet 2021 startar tysdag 10. august 2021.

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner valgkort.

Manntalet for Bokn kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Boknatun og vil ligga ute til ettersyn til og med valdagen 13. september.