Viktig melding frå barnehagen

Klikk for stort bileteSøknadsfristen for opptak hausten 2019 er 1. mars. 

Det må søkjast elektronisk på kommunen si nettside, under opplæring-knappen, barnehage og søknadsskjema.

Du kjem direkte inn her.

Anne Ottem
    styrar