Til alle bedrifter i Bokn

Klikk for stort bilete Vedr. sommarjobb for ungdom frå 9. klasse til og med 1.vgs. Tilbakemeldingsfrist: 25. april.

Av Solrunn Alvestad


Også i år vil kommunen gi tilbod om sommarjobb til denne gruppa. Sommarjobbane er delvis i kommunen, men også lokale bedrifter kan melde si interesse til å ta inn ein eller fleire av desse ungdommane. Ut frå økonomien vil det i utgangspunktet vera 1 veke pr. ungdom, men dersom det er få søkjarar kan det kanskje bli 2 veker for dei eldste.

Vi ber nå om at dei lokale bedriftene som ynskjer å ta inn ungdommar i ein sommarjobb, melder frå til kommunen snarast.

Informasjonen vi ynskjer er;

  • Namn på arbeidsstaden
  • Kor mange ungdommar ynskjer de å ha i arbeid i sommar?
  • Kva veker er aktuelle?
  • Namn på kontaktperson og mailadresse og mobilnr.

Informasjonen skal sendast på mail til solrunn.alvestad@bokn.kommune.no eller på sms til 98221502. 

Frist for tilbakemelding er 25.april.