Stenging av Arsvegen

Kartutsnitt av Arsvegen, stengt veg frå innkøyringa til Laupland hytteområde og inn til Laupland. - Klikk for stort bilete I samband med opprustning av Arsvegen er delar av vegen stengt. Pr. i dag gjeld dette frå innkjørsel til Laupland hytteområde og vidare inn til Laupland. SMS-varsel ved endringar: Send «PÅMELDING ARSVEGEN» til 406 93 575.