Søknad om plass i SFO/Apply for SFO

Bokn skule mot sørvest - Klikk for stort bilete

 

Fristen for å søke om plass i SFO er 10. mai 2017. Application deadline for SFO 2017/2018 is 10. May 2017. Tilbodet om skulefritidsordning (SFO) gjeld alle som går i småskulen (1.-4. steget) og omfattar. SFO is offered to everyone attending 1.- 4. grade.

Skuledagar: Tilsyn alle skuledagar (190 dagar) før og etter skuletid frå kl 0700 til kl 1630.

Skulefridagar: Tilsyn måndag- fredag på vanlege arbeidsdagar med unnatak av (4) fire veker i juli månad, julaftan, nyttårsaftan og onsdag før påske.

Me gjer merksam på at skulestarten er torsdag 17. august.

Publisert av Annette Bokneberg. Sist endra 13.03.2017

 

SFO alternativ

Pris

Alle skuledagar og fridagar (7.00-16.30)

3418 + 234 = 3652,-

Alle skuledagar (7.00-16.30)

2276 + 199 = 2475,-

Full dag 3 dagar (7.00-16.30)

1484 + 115 = 1599,-

Lang ettermiddag 5 d. (skuleslutt–16.30)

1793,-

Lang ettermiddag 3 d. (skuleslutt – 16.30)

1262,-

Kort dag (skuleslutt – 14.10)

522,-

Morgen + kortdag (7.00-14.10)

1184 + 199 = 1383,-

 

Bokn kommune tek berre i mot elektroniske søknadar/ Bokn kommune only accepts web applications. Søknadsskjema/ Application form.

Login for redigering