Seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 5. juni 2018.

Ordførarklubba på blå botn. - Klikk for stort bilete Bokn seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 5. juni 2018 kl. 17.00 i møterommet 1. etg., Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

Seniorrådet si sakliste

Sak nr. Saktittel
013/18 Godkjenning av innkalling
014/18 Godkjenning av møteprotokoll
015/18 Rekneskap 2017
016/18 Årsmelding
017/18 Budsjettkontroll 1 kvartal 2018
018/18 Kulturmidlar 2018
019/18 Avtale om drift av interkommunal legevakt mellom Haugesund kommune og Bokn kommune
020/18 Orientering om arbeid med helse og omsorgsplan
021/18 Godtgjersle for folkevalde gjeldande for kommande kommunestyreperiode (hausten 2019)

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og på Servicetorget.

Innkalling med saksdokument finn du også her: (PDF, 4 MB)

Årsmelding for 2017 finn du her: (PDF, 4 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 68 kB)