Rullering av samfunnsdel til kommuneplan Bokn kommune.

Klikk for stort bilete Solrunn Alvestad Rulleringa av samfunnsdelen til kommuneplanen i Bokn kommune, er godt i gong. Engasjementet er stort hjå dei involverte. Administrasjon, politikarar, næringsliv samt frivillige lag og organisasjonar, arbeider godt i lag i til saman 8 ulike arbeidsgrupper som tek for seg til saman 21 temaområde.

Bilde: Frå møte i ei av arbeidsgruppene, rullering av samfunnsdel til kommuneplan Bokn kommune.

Av Anne E. Askeland

Har DU innspel og kommentarar til arbeidet? Ta kontakt med kommunen på post@bokn.kommune.no og merk henvendelsen «Samfunnsdel til kommuneplan; innspel og kommentar».

Som grunnlag for å meine noko er planprogrammet, som vart vedteke hausten 2018,  ein god start å byrje:https://www.bokn.kommune.no/_f/p1/id8cabbbe-f319-4be1-9e0a-02d1fcb61d1f/planprogram-for-samfunnsdelen-av-kommuneplanen-for-bokn-kommune-l79949.pdf