Reguleringsplan Føresvik Hamn - vestre del - 1. gongs handsaming av justert planframlegg

kommunevåpenet - Klikk for stort bilete

Justert framlegg til reguleringsplan for Føresvik Hamn – vestre del

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 29.03.2017 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for Føresvik Hamn – vestre del  ut på høyring  i samsvar med § 12- 10 i plan- og bygningslova.

Publisert av Gro Sørensen. Sist endra 18.04.2017

Planframlegget viser område for naustbygg og småbåthamn, m.v.

Kart og framlegg til reguleringsføresegner kan sjåast i servicetorget på Boknatun, eller lastast ned her:

Forvaltningsstyret sitt vedtak datert 29.03.2017 finn du her: (PDF, 173 kB)

Reguleringsforesegner Føresvik hamn finn du her: (PDF, 97 kB)

Planomtale Føresvik hamn finn du her: (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader til framlegget må sendast til:

Bokn kommune, 5561 Bokn

Eller e-post: post@bokn.kommune.no

innan 19.05.2017

 

Login for redigering