Reguleringsplan for Krovågen Austre Bokn - justert framlegg til offentleg høyring

kommunevåpenet - Klikk for stort bilete Forvaltningsstyret i Bokn har i møte 30.11.2016 vedteke å leggje justert framlegg til reguleringsplan Krovågen Austre Bokn ut på høyring i samsvar med § 12-10 i plan og bygningslova.

Publisert av Gro Sørensen. Sist endra 31.01.2018

Høyringsdokumenta finn du her: (PDF, 941 kB)

Eventuelle merknader til det justerte planframlegget må sendast til:

Bokn kommune, Boknatunvegen 37, 5561 BOKN  eller per e-post til post@bokn.kommune.no innan 06.02.2017.