overgrep.no

Frå nettsida overgrep.no. - Klikk for stort bilete

Overgrep.no er ein ny nettstad med spørsmål og svar om seksuelle overgrep, og rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn.

Heimesida har informasjon til både ofre og pårørande. Overgrep.no er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann.

Forutan spørsmål og svar finn ein oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbod.