Nytt vannverk

Kjell Arne Valentinsen inne i det nye vannverket. - Klikk for stort bilete Vi har startet det nye vannverket. Gratulerer med et topp moderne vannverk! Dette har vært en prosess som har pågått i mange år og endelig ser vi resultatet.

Av Drifts- og Eiendomssjef, Kjell Arne Valentinsen

Flere av dere har i lang tid vært plaget med farget vann, årsaken har vært at vi ikke har hatt godt nok rensesystem på de gamle filtrene. Vi har forsøkt etter beste evne å levere vann uten humus, men dessverre har vi slitt – spesielt om vår og høst da det er omveltning i råvannskilden vår.

Takk for tålmodigheten dere har vist.

Glassklart vann

Som dere nå ser så har vi fått glassklart vann😊 Både humus, jern og pH er blitt merkbart bedre allerede. Vi holder fortsatt på å justere både på rensetider, tilsetning av jern og oksygen m.m. Dere vil etter all sannsynlighet ikke merke disse små justeringerene.

Vi skal denne uka sende inn div. vannprøver. Dette gjør vi kontinuerlig for å sikre at dere alltid har et trygt og sikkert drikkevann. Likevel er det litt ekstra spenning for oss, da vi nå vil få tall på hvor mye bedre det nye anlegget er i forhold til det gamle.

NB!

Vi vil og om ikke alt for lenge starte med å spyle ledningsnettet vårt. Det vil da bli en del farget vann rundt omkring, men hvis dere åpner et par kraner, så vil dere fort se at vannet blir klart igjen (tar ca. ett til to minutter).

Litt usikker på når vi starter med rengjøringen, men vi vil varsle oppstart både på Facebook/kommunens infosider.

Ønsker dere en fin sommer.

Mvh.

Kjell Arne Valentinsen