Nyskapningsuka 30.10 - 03.11

Bilde fra nyskapningsuka.no - Klikk for stort bilete

Ein ny arena som vil ha fokus på innovasjon, endring og entreprenørskap for og i heile Haugesundregionen.

Uka skal løfta regionen og vera ei veke med inspirerande og lærerike arrangement som skal styrka og fremja innovasjon og vekst. Ein møteplass for entreprenører, investorar, bedrifter, studentar og det offentlege, kor ein kan utveksla kunnskap, dela nyskapande idéar og knytta kontaktar.

– Ein kombinasjon av viktig fagleg input og inspirasjon til å strekka seg endå litt lengre i kvardagen etterpå, seier dagleg leiari Fikse Næringsutvikling, Asbjørn Moe. 

Meir om Nyskapningsuka