Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Frå nettsida til Bufdir. - Klikk for stort bilete Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nå midler i Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. 

Mer informasjon, kriterier og søknadsskjema finner du her.

Søknad SKAL leveres på eget skjema i Bufdir sin søknadsportal. Søknad skal IKKE sendes til Bokn kommune. Skjema vil bli tilgjengelig i uke 47.

Ved spørsmål kontakt Anne Elisabet Askeland eller Henriette Lindanger.

Søknadsfrist: 10. desember 2018