Kunngjøring

Frå kartvedlegga i søknaden. - Klikk for stort bilete Aqua Knowledge

Søknad om midlertidig ny lokalitet for produksjon av matfisk fra Grieg Seafood Rogaland AS er lagt ut til offentlig ettersyn på Boknatun.

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 11.07.2017

I henhold til lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om midlertidig ny lokalitet i sjø for produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tilknyttet akvakulturtillatelsene R-B-1, R-B-3, R-B-5, R-F-4, R-K-1, R-R-2, R-SS-5 og R-SS-10.

Kommune: Bokn
Søker:  Grieg Seafood Rogaland AS
Org.nr: 838065392
Lokalitetsnavn: Låderskjera
Midtpunkt omsøkt anlegg:  59º11.698`N 5º28.717`Ø

                              
Søknad med vedlegg er lagt ut til gjennomsyn på servicetorget, Boknatun.

Eventuelle merknader eller innspill til søknaden må innen 14.8.2017 sendes skriftlig til: Bokn kommune, Boknatunvegen 37, 5561 Bokn eller post@bokn.kommune.no   

Kontakt Grieg Seafood Rogaland AS ved Liv Marit Årseth, tlf. 41402127 eller teknisk avdeling i Bokn kommune, tlf. 52752500 for spørsmål til søknaden.