Kommunestyret held møte tysdag 19.06.2018 kl. 19.00

Kommunestyremøte.jpg - Klikk for stort bilete Bokn kommunestyre held møte tysdag 19. juni 2018 kl. 19.00 i Bokn Arena, Allrommet.

Kommunestyre si sakliste

Sak nr. Saktittel:
017/18  Godkjenning av innkalling
018/18  Godkjenning av møteprotokoll
019/18  Rekneskap 2017
020/18  Årsmelding 2017
021/18  Budsjettkontroll 1 kvartal 2018
022/18  Kontrollutvalet si årsmelding 2017
023/18  Godtgjersle for folkevalde gjeldande frå kommande  kommunestyreperiode (hausten 2019)
024/18  Orientering om arbeid med helse og omsorgsplan
025/18  Selskapsrevisjon - Karmsund Havn IKS - rapport
026/18  Avtale om drift av interkommunal legevakt mellom Haugesund kommune og Bokn kommune
027/18  Bruk av momsavtaler i Bokn kommune - anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen
028/18  Gnr. 16 bnr. 3 - avtale mellom I. Are og J.P.C. Cruz og Bokn kommune - makebytte av kai, snuplass og veg
029/18  Karmsund Havn IKS - endring av § 7 i selskapets vedtekter - heving av låneramme - 2018.  Unnt. off.
030/18  Endring av arealdelen i kommuneplanen - justert framlegg etter drøftingsmøte med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
031/18 Rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel - oppstart av arbeidet
032/18  Plansak til 2. gangsbehandling - plan 201702 - E39 Arekrysset
033/18

 Samlesak for referatsaker:

- Protokoll frå Bokn kontrollutval av 22.05.2018

034/18  Søknad om fritak for politiske verv
035/18  Inventar og møbler til sjukestova

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn Folkebibliotek og i Servicetorget.

Innkalling med saksdokument del 1 finn du her: (PDF, 7 MB)

Innkalling med saksdokument off. del 2 finn du her: (PDF, 4 MB)

Tilleggsinnkalling finn du her: (PDF, 258 kB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 148 kB)

Årsmelding 2017 finn du her: (PDF, 4 MB)

Vedlegg til sak 032/18 finn du her: (PDF, 5 MB)