Kommunestyret held møte tysdag 18. juni 2019

Klikk for stort bileteBokn kommunestyre held møte tysdag 18. juni 2019 kl. 19.00 i Allrommet 2. etg., Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

Kommunestyre si sakliste

Sak nr. Saktittel
021/19 Godkjenning av innkalling
022/19 Godkjenning av møteprotokoll
023/19 Budsjettkontroll 2019 - 1. kvartal
024/19 Rekneskap 2018
025/19 Årsmelding 2018
026/19 Endring av gebyr - feiing og bruk av squash hallen
027/19 Prisjustering for legetenester utanom normaltariff ved Bokn legekontor
028/19 Redusert foreldrebetaling i Skulefritidsordningen i Bookn kommune
029/19 Revisjonsavtalen - bruk av opsjon
030/19 Forvaltningsrevisjon 2018 - Rusomsorg og psykiatri
031/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Plan, byggesak og eigedom - oppfølging
032/19

Samlesak for referatssaker

004/19  Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

005/19  Protokoll - Bokn kontrollutval 22.05.2019

006/19 Meldingssak til Kommunestyret - Rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel - framlegg til plan 2019 - 2031

033/19 Justering av sats for eigenbetaling i Musikk- og kulturskulen

 

Møte er ope for publikum.  Saksdokumenta er lagde ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn Folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 6 MB)

Tilleggsinnkalling finn du her: (PDF, 193 kB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 194 kB)

Rekneskap 2018 finn du her: (PDF, 2 MB)

Årsmelding 2018 finn du her: (PDF, 4 MB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus- og psykiatritenesta finn du her: (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen sin samfunnsdel - framlegg til plan 2019 - 2031 finn du her:  (PDF, 4 MB)