Har du lyst å prøva yoga?

Klikk for stort bileteSandra frå Fjørsilkebris kjem til Bokn for å trena førebyggande med yoga, måndagar kl 17.15 -18.45 på Bokn idrettshus - oppstart 11. mars.

Yoga har for mange blitt ein pause frå kvardagsplikter, kor målet er å skapa ro og balanse i kropp og sinn, samtidig som det gir mykje energi, styrkeauke og fleksibilitet i kroppen.

Pris for 10 gonger blir kr. 1.500 eller mindre, alt etter om du er medlem i Bokn IL og kor mange som blir med.

Spørsmål/påmelding: Anette Våga, tlf. 99 71 76 61.

Alle er hjarteleg velkomne!

Sandra tilrettelegg også for deg som trur du er for stiv til å gjera yoga.