Formannskapet held møte tysdag 5. juni 2018.

Klikk for stort bilete Bokn formannskap held møte tysdag 6. juni 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg, Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

Formannskapet si sakliste

Sak nr. Saktittel
022/18 Godkjenning av innkalling
023/18 Godkjenning av møteprotokoll
024/18 Rekneskap 2017
025/18 Årsmelding 2017
026/18 Budsjettkontroll 1 kvartal 2018
027/18 Kulturmidlar 2018
028/18 Orientering om arbeid med helse og omsorgsplan
029/18 Avtale om drift av interkommunal legevakt mellom Haugesund kommune og Bokn kommune
030/18 Godtgjersle for folkevalde gjeldande frå kommande kommunestyreperiode (hausten 2019)
031/18 Bruk av momsavtalar i Bokn kommune - anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. Generell sak.
032/18 Gnr. 16 bnr. 3 - avtale mellom I. Are/J.P.C. Cruz og Bokn kommune - makebytte av kai, snuplass og veg.
033/18 Karmsund Havn IKS - endring av § 7 i selskapets vedtekter - heving av låneramme - 2018.  Unnt. off.
034/18 Søknad om støtte frå næringsfondet - unnt. off. - blir delt ut i møte.

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og Servicetorget.

 

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 5 MB)

Årsmelding 2018 finn du her: (PDF, 4 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 112 kB)