Formannskapet held møte tysdag 18. juni 2019

Klikk for stort bileteBokn formannskap held møte tysdag 18. juni 2019 kl. 18.30 i Allrommet - møterom i 2. etg., Boknatun.

Sakslista er som fylgjande:

Formannskapet si sakliste

Sak nr. Saktittel
036/19 Godkjenning av innkalling
037/19 Godkjenning av møtebok
038/19 Justering av satsar for eigenbetaling for Musikk- og kulturskulen

 

Møte er ope for publikum.  Saksdokumenta er lagde ut for offentleg ettersyn i Servicetorget og i Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du også her: (PDF, 159 kB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 186 kB)