Bokn Forvaltningsstyre held møte tysdag 18. juni 2019

Klikk for stort bilete

 

Bokn Forvaltningsstyre held møte tysdag 18.juni 2019 kl.18.00 i møterom 1.etg. på Boknatun

Saklista er som følgjande:

Sak nr: Saktittel:
016/19 Godkjenning av innkalling
017/19 Godkjenning av møteprotokoll
018/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av einebustad - gnr.19 bnr.12
019/19 Hjortevilt
020/19 Samlesak for delegerte saker
  027/19 Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 19/81 - Sunnalandsstraumen, Jøsang - Nybygg fritidsbolig
  028/19 Gnr.4 bnr.1 - Utsleppsløyve for nausthytter
  029/19 Tillatelse til delingssak - 24/8 - Gunnarstad - Deling av grunneiendom med oppmålingsforretning
  030/19 Gnr.5 bnr.38 Naust - Korrigert teikning
  031/19 Gnr.5 bnr.39 Naust - Korrigert teikning
  032/19Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 17/12 - Hognaland - Nybygg garasje
  033/19Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 10/40 - Bokneberg - Utslippstillatelse
  034/19 Tillatelse til endring - 11/320 - Fyrvegen, Alvestad - Nybygg enebolig med garasje
021/19 Samlesak for referatsaker
  005/19 11/312 Ferdigattest
  006/19 9/51 - Underretting etter oppmålingsforretning

 

Møte er ope for publikum

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og på Bokn folkebibliotek.

Møteinnkalling med saksdokument finn du her (PDF, 4 MB)

Møteprotokoll frå Forvaltningsstyremøtet 08.05.2019 finn du her (PDF, 215 kB)