Bokn Forvaltningsstyre held møte 20.03.2019

Klikk for stort bilete Bokn Forvaltningsstyre held møte onsdag 20.03.2019 kl.19.00 i møterom 1.etg. Boknatun

Saklista er som følgjande:

Sak nr: Sakstittel:
005/19 Godkjenning av innkalling
006/19 Godkjenning av møteprotokoll
007/19

Reguleringsplan for del av gnr.7 bnr.12 m.fl. - Nordre Vågholmen - 2. gongs handsaming

008/19 Samlesak for delegerte saker
  002/19 Tillatelse til delingssak -10/16- Bokn - Søknad om deling av grunneiendom med oppmålingsforretning
  003/19 Tillatelse til delingssak - 11/307 - Alvestad - Deling av grunneiendom med oppmålingsforretning
  004/19 Tillatelse til tiltak (Ettrinn) - 24/8 - Gunnarstad - Søknad om utslippstillatelse
  005/19 Tillatelse til tiltak (Ettrinn) - 17/11 - Hognaland - Utslippstillatelse
  006/19 Tillatelse til tiltak (Ettrinn) - 3/1 - Tollaksholmen , Øvrebø m/Ogneland - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan
  007/19 Tillatelse delingsak - 11/143 - Alvestad - Deling av grunneiendom med oppmålingsforretning
  008/19 Rammetillatelse - 9/181 - Føresvik, Sæbø, Nybygg sjøboder m/sanitæranlegg
  009/19 Rammetillatelse - 9/130 og 9/181- Føresvik, Sæbø, Nybygg sjøboder m/sanitæranlegg
  010/19 Tillatelse til tiltak (Ettrinn) - 24/8 - Grønnestadvegen, Gunnarstad - Nybygg redskapshus
  011/19 Tillatelse til tiltak etter §20-4 - 3/12 - Øvrebø m/Ogneland, Nybygg teknisk bygg og stopplomme
  012/19 Igangsettingstillatelse - 9/3
  013/19 Tillatelse til tiltak (Ettrinn) - 11/ 196 - Knarholmen, Alvestad - Planering av industritomt
  031/18 Gnr.11 bnr.70 seksjon 1 -Håkon Sletten - Fasadeendring naust.
  032/18 Gnr.11 bnr.70 seksjon 2 - Jan Valseth - Fasadeendring naust.
  033/18 Gnr.11 bnr.70 seksjon 3 - Tormod Våga - Fasadeendring naust
  034/18 Gnr.11 bnr.70 seksjon 4 - Lars Magnus Alvestad - Fasadeendring naust
  035/18 Gnr.11 Bnr.70 seksjon 3 - Tormod Våga - Innreiing av sanitærrom og bod i naust
  036/18 Gnr.7 bnr.4 - Mona Våga og Louis Medhaug - endring av fasade, samt innreiing av sanitærrom og bod i naust.
  037/18 Gnr.3 bnr.37 - May L.B. og Harald Fiskaaen - Molo/kai - Klage på dispensasjonsvedtak
  047/18 Vågaheia bustadfelt - Trafokiosk - dispensasjon og byggeløyve
009/19 Samlesak for referatsaker
  001/19 11/275 - Ferdigattest
  002/19 11/307 - Underretting etter oppmålingsforretning
  003/19 19/12 og 19/18 - Underretting  etter oppmålingsforretning

 

Møte er ope for publikum.

Innkalling med saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og på Bokn folkebibliotek

Møteinnkalling med saksdokument finn du her (PDF, 13 MB)

Møteprotokoll for Forvaltningsstyremøte 23.01.2019 finn du her (PDF, 362 kB)