Barnehageopptak

Søknadsfrist for opptak i barnehagen frå hausten 2018 er 1. mars.