Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2020 - 2022 er lagt ut til offentleg høyring.

kommunevåpenet - Klikk for stort bilete Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2020 - 2022 er lagt ut til offentleg høyring i perioden 05.12.2018 - 18.12.2018, jfr. kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.

Formannskapet sitt vedtak av 04.12.2018 finn du her: (PDF, 141 kB)

Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2020 - 2022 finn du her: (PDF, 4 MB)

Forslag til gebyrregulativ finn du her: (PDF, 796 kB)

Dokumenta er og lagt til ettersyn i Servicetorget og i Bokn folkebibliotek.

Merknader til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020 - 2022 kan sendast innan 18.12.2018 til:

Bokn kommune

Boknatunvegen 37

5561  Bokn

eller til e-postadresse: post@bokn.kommune.no

Kommunestyret vil behandla Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020 - 2022 i møte 18.12.2018.