Publisert 04.09.2015

Bokn formannskap held møte tysdag 8. september 2015 kl. 17.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Publisert 04.09.2015
Ordførarklubba på blå botn.

 Bokn seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte måndag 7. september 2015 kl. 17.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Publisert 01.09.2015

I vår inngjekk Boknakoret eit prosjektsamarbeid med koret Aksang frå Aksdal, - og i dag startar me opp med øvingane til det som skal bli ei forrykande jule-familieførestilling i flott harmoni med profesjonelt band og barnesolistar og skodespelarar frå Tysvær kulturskule. 

Publisert 01.09.2015

I dag, 1. september, blir det nye landsdekkande telefonnummeret til legevakten tatt i bruk.

 

Publisert 31.08.2015

25. august opna tysdagskafeen på Biblioteket. 10-12 stk. var innom. Det er plass til mange fleire.

Publisert 27.08.2015

To av kveldens debattantar, ordførarkandidatane Tormod Våga (SP) og Kari Christensen (AP) testa mikrofonane sine under førebuingane til "det store slaget". 

Publisert 26.08.2015

Forvaltningsstyret held møte tysdag 1. september 2015 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun. 

Publisert 25.08.2015

 Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 16.06.2015 godkjent reguleringsplan for Føresvik Sør, med kart sist dagsett 16.06.2015 og tilhøyrande føresegner dagsett 16.06.2015, i samsvar med § 12- 12 i plan- og bygningslova.

Publisert 18.08.2015

Debatten skal byggast rundt fem tema med sluttappellar frå alle partia.

Publisert 12.08.2015

Frå 1. september 2015 erstattast legevaktsamarbeidet med Sveio og Tysvær med eit nytt samarbeid der også Haugesund og Utsira kommunar deltek