Publisert 29.02.2016

Det er tid for å sjå på gravstøtter og anna tilbehør på kyrkjegarden. 

Publisert 26.02.2016

26. februar hadde ordførarane i  Bokn og Tysvær pressekonferanse ang. ein presentasjon av intensjonsavtale for ein samanslåingsprosess. 

Foto: Fv. Ordførar i Bokn, Tormod Våga og ordførar i Tysvær, Sigmund Lier.

Publisert 18.02.2016

Bokn kommune har sju tomter for sal. Sjå salsoppgåva her

Publisert 17.02.2016

Bokn kommune holder nå på med å planlegge/sette opp nytt vannverk. 

Publisert 11.02.2016

 Bokn fleirbrukshall vil stå klar til hausten.

Publisert 10.02.2016

 Bokn kontrollutval held møte onsdag 10.02.2016 kl. 17.00 i Allrommet, Boknatun.

Publisert 09.02.2016

Det er ledige stillingar ved Bokn skule, Pleie og omsorg, Helse og teknisk med søknadsfrist 22. februar.

Publisert 09.02.2016

Er du utsett for vald og treng nokon å snakka med?

Publisert 05.02.2016

Marielle Jensen er fram til 17. juli prosjekttilsett som byggesaksbehandlar i Bokn kommune. 

Publisert 04.02.2016

I henhold til plan og bygningslovens §12-12 har Bokn kommunestyre i møte den 01.12.2015 vedtatt følgende reguleringsplaner:

 

 

  • Detaljreguleringsplan for E39 ROGFAST,Laupland-Knarholmen samt tunnel og ventilasjonstårn på Kråga.
  • E39 ROGFAST-områderegulering for næringsområde/utfylling ved Arsvågen