Publisert 25.08.2015

 Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 16.06.2015 godkjent reguleringsplan for Føresvik Sør, med kart sist dagsett 16.06.2015 og tilhøyrande føresegner dagsett 16.06.2015, i samsvar med § 12- 12 i plan- og bygningslova.

Publisert 18.08.2015

Debatten skal byggast rundt fem tema med sluttappellar frå alle partia.

Publisert 12.08.2015

Frå 1. september 2015 erstattast legevaktsamarbeidet med Sveio og Tysvær med eit nytt samarbeid der også Haugesund og Utsira kommunar deltek

Publisert 07.08.2015

I vekene 33 og 34 vil Bokn kommune kontakta folk på Bokn om abonnement på Altibox. Alle som teiknar abonnement i perioden er med i trekninga av to iPad'ar.

Publisert 03.08.2015

Familiar med bruttoinntekt som er lågare enn kr 473.000,- kan søke om redusert foreldrebetaling for barnehageplass i Bokn barnehage.

Publisert 14.07.2015

Manntalet som skal brukast ved gjennomføring av valet 2015  er lagt ut til offentleg ettersyn f.o.m 13. juli 2015 i Servicetorget, 1. etasje Boknatun.

 

Publisert 14.07.2015

 Rambøll Danmark skal i perioden 15. juli og ein månad framover kartleggja havbotn i området mellom Randaberg og Bokn i forbindelse med ROGFAST-prosjektet.

Publisert 01.07.2015

De nye endringene i Plan- og bygningsloven trer i kraft i dag, 01.07.2015. 

Publisert 25.06.2015

 

 I forbindelse med ferieavvikling vil NAV Bokn være stengt fredag 26. juni i uke 26, mandag 29. juni og fredag 3. juli i uke 27, mandag 6. juli og torsdag 9. juli i uke 28.

Publisert 23.06.2015

Kommunestyret i Bokn kommune har i møte 16.06.2015 vedteke å leggje framlegg til reguleringsplan for turveg Føresvik - Alvestadkroken ut på høyring i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova.