Publisert 29.05.2019

På sjuande året vil Bokn historielag ha sommarope på Bokn bygdemuseum sundagar kl. 13-16 , i perioden 23. juni til 11. august. Nytt av året er inngangsprisar.

Publisert 29.05.2019

I møte 07.05.2019 godkjente Valstyret i Bokn dei listeforslaga som 4 partier har levert lister til ved Kommunestyrevalet 2019.

Publisert 28.05.2019
Fiskemåke

I ein periode har måker omsorg for ungane sine og beskyttar dei mot farer, utan at det betyr at dei er «aggressive».

Publisert 23.05.2019

Kommunen har behov for å tilsetja fleire reinhaldarar, både fast, i vikariat og som ringevikarar. Søknadsfrist 7. juni.

Publisert 21.05.2019

20. mai blei resultatet for fylkesundersøkinga, Ung i Rogaland, presentert. Ein forsiktig konklusjon er utarbeida.

Publisert 20.05.2019

Under årets 17. mai-arrangement i Bokn Arena fekk Bokn idrettslag VI-midlar frå Sparebanken Vest.

Publisert 15.05.2019

Bokn kommune har ledig 100% stilling i sentraladministrasjonen for snarleg tiltreding, med søknadsfrist 5. juni.

Publisert 14.05.2019

Alle som ikkje har skaffa seg sommarjobb sjølv får nå tilbod om å søkje på det kommunale tilbodet, med søknadsfrist 4. juni.

Publisert 10.05.2019

Årets 17. mai-program er klart. Komiteen har lagt opp til ei tradisjonell feiring, men med kortare togrute enn det har vore dei tre siste åra.

Publisert 06.05.2019
Bokn Skule

Det er ledige lærarvikariat ved Bokn skule frå 01.08.19 - 31.07.20 med søknadsfrist 17.05