Publisert 05.12.2019

 Formannskapet sitt vedtak av 3. desember 2019 i sak om Budsjett 2020 og Økonomiplan 2021 - 2023 kan du sjå her.

Publisert 05.12.2019

Me minner om at det frå kommande helg skal jobbast sju dagar i veka i E39 Håklepptunnelen. 

Publisert 04.12.2019

Grunna arbeid med kabelgrøft er øvre del av Stabburvegen stengd.

Beklager dei ulempene dette måtte medføra.

- teknisk -

Publisert 03.12.2019

Over 100 personar var innom debututstillinga til May Jorunn Vatnaland i Bokn Arena, 2. etg. den 30. nov. Kunstnaren er overvelda over god respons og mykje skryt. 18. nov. var det bokslepp med lokal diktar Kjetil E. Hamre.

Publisert 03.12.2019

Det er ledige faste stillingar i psykisk helseteneste frå 18.02.2020, med søknadsfrist 13. des.

Publisert 01.12.2019

Sjå om du har vunne i Bokn musikkorps sin adventskalender.

Publisert 22.11.2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut midlar i Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge. (Tidlegere inkludering av barn i låginntektsfamiliar /Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom).

Formålet med tilskotsordninga er å motvirka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Publisert 21.11.2019

19. november var styret i Haugalandmuseet AS på bygdemuseet på Håland og museumsbygningane på Laupland.

Publisert 15.11.2019

Austre Bokn Bygdalag har sett opp sju lysstolpar frå Vågavegen og ned mot Øyrenfeltet.

Publisert 15.11.2019

I samband med juleballet for ungdomsskulelevar i Aksdal 29.11, set Bokn kommune opp transport. Bussen går frå Føresvik kl. 18:30, med retur frå Tysværtunet kl. 24:00.