Publisert 12.07.2019

Bokn Sp presenterer valprogrammet sitt til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Publisert 12.07.2019

Med mål om at usikre veljarar blir sikre på kva dei skal velja ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september, vil ordførarkandidatane svara på spørsmål knytta til kommande politiske fireårsperiode. Her svarar Osmund Våga (50) frå Bokn Sp.

Publisert 12.07.2019

Bokn Ap presenterer valprogrammet sitt til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Publisert 12.07.2019

Bokn KrF presenterer valprogrammet sitt til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Publisert 12.07.2019

Denne sommaren vil Dr. Egenberg på Hegren legesenter i Aksdal dekke opp for vår ferie, til gjengjeld vil Dr. Schille vere delvis på Hegren før og etter sommarstenging. Bokn legekontor har tlf. 52 75 25 40 og Hegren har tlf. 52 75 50 00.

Publisert 11.07.2019

På fylkesvegen, ikkje langt frå Grieg Seafood sitt anlegg på Trosnavåg, føregår det i desse dagar to separate prosjekt, eit vassleidningarbeid i oppstartsfasen og ei vegoppgradering i sluttfasen.

Publisert 10.07.2019

Med mål om at usikre veljarar blir sikre på kva dei skal velja ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september, vil ordførarkandidatane svara på spørsmål knytta til kommande politiske fireårsperiode. Her svarar Kyrre Lindanger (44) frå Bokn Ap.

Publisert 09.07.2019
Bokn Skule

Det er ledig vikariat i 50% stilling med søknadsfrist 09.08

 

 

Publisert 08.07.2019

Teknisk seksjon finn ein del hundebæsj når grøntområda rundt Boknatun og fotballbanen skal klippast, og oppfordrar hundeeigarar å plukka opp ekskrementa når dei går tur med hunden.

Publisert 08.07.2019
Frå Boknadagen 2019

Sjå Armand Svendsen sin flotte video frå Føresvik siste laurdag i juni.