Publisert 25.04.2019

I samband med at Bokn kommune jobbar med å laga ein kulturminneplan, blir det nå sett i gong eit registreringsarbeid av eldre bygningar og andre faste kulturminne. Birger Lindanger og Hans Faye er engasjerte i dette prosjektet.

I 1986 blei fleire hundre bygningar og andre faste kulturminne i Bokn frå før 1900 kartfesta, oppmålte og fotograferte. Dei blei ein del av eit landsdekkande register, SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner).

Nå skal Bokn sitt register ajourførast og kompletterast. Planen er også å ta med aktuelle bygg fram til 1950. Registreringa vil skje digitalt, ute i feltet. Dei respektive grunneigarane vil kontaktast før dei får besøk.

Kom med forslag!

Viss du har forslag til kulturminne som bør omtalast i Bokn sin kulturminneplan, ta kontakt med kulturkontoret, Hans Faye eller Birger Lindanger.

Publisert 24.04.2019

Det er eit sikkert vårteikn når konfirmantane stiller seg opp til fotografering.

Publisert 11.04.2019

Laurdag 13. april kl. 10-12 tar HIM i mot alle typar avfall ved Kyrkjebygd kultur- og aktivitetshus.

Publisert 11.04.2019

Vedr. sommarjobb for ungdom frå 9. klasse til og med 1.vgs. Tilbakemeldingsfrist: 30. april.

Publisert 11.04.2019

HLF Tysvær og Bokn arrangerer opent møte torsdag 25. april 2019 kl. 18:00 på Tysværtunet, Nygaardssalen.

Audiograf Marianne Malme kjem for å snakka om siste nytt om høyreapparatbrukarar.

Skrivetolk-/teleslynge.

Det blir bevertning, utlodning, batterisal.

Likeperson til stades.

Inngang: kr. 50,-

Velkommen skal du vera!

Helsing styret

Publisert 11.04.2019

25. april vil stafetten vera på Nedstrand bygdemuseum. Tema: Falkefangst og falkejakt, ein levande kulturarv med røter frå fortida.

Publisert 11.04.2019

Legekontoret vil vere tilgjengeleg på telefon tysdag 17. april, men lege er ikkje til stades. Vi ber alle som treng fornying av reseptar i løpet av påska om å ta kontakt seinast i morgon, fredag 12. april.

Publisert 10.04.2019

Det er for tida mange spørsmål om meslingar, men det er ikkje nødvendig å framskynda MMR-vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg.

Publisert 09.04.2019

Mange lurer på kva det veksande massedeponiet mellom E39 og Knarholmen skal brukast til.

Publisert 08.04.2019

Ta godt i mot konfirmantane mellom 16.30 og 18.00 tysdag 9. april.