Test av varslingsanlegg

Logo, Sivilforsvaret - Klikk for stort bileteLogo, Sivilforsvaret sivilforsvaret.no Onsdag 12.  januar kl. 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenene sine nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet (ikkje Bokn) er det cirka 1 250 tyfonar som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga kan bli brukte både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanlegga blant anna brukast ved industriulykker med utslepp av giftige eller farlege stoffer. Mens i krig kan anlegga brukast ved fare for angrep, seier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.