Skjema for tekniske tenester

Klikk for stort bileteBokn kommune kjøper tekniske tenester av Karmøy kommune. Sistnemnde har fått nye nettsider og nye digitale skjema. I samband med dette er det laga ei eiga side med skjema til bruk for innbyggarane i Bokn kommune.

Gå direkte til sida her.